Skip to content

Dier Natuurlijk Gezond

Natuurgeneeskundige therapie voor dieren

Therapie

Wanneer Dier Natuurlijk Gezond? 

Natuurgeneeskunde kan worden ingezet bij symptomen van onbalans bij het dier maar ook om gezondheid op peil te houden.

We kijken naar de totaliteit van het dier en zoomen in op de samenwerking van lichaam, geest en omgevingsfactoren. Elk dier heeft een zelfherstellend vermogen. In onze behandeling zijn we op zoek naar het balansherstel van dit zelfherstellend vermogen om zo het dier nèt dat zetje te geven richting zelfherstel. Dit is een indirecte werking en heeft soms wat meer tijd nodig.

We kijken naar

Voeding: er is veel voeding op de markt voor uw huisdier. Maar past de voeding die het dier krijgt wel bij het dier? Kijk bijvoorbeeld eens naar zijn achtergrond, vanuit zijn evolutie gezien? Neem de hond als afstammeling van de wolf in gedachten. Ooit een wolf in het maisveld een kolfje zien halen? Daarnaast heeft een dier zo zijn eigen voorkeuren. Aanpassing van voeding geeft vaak al een verandering.

Activiteiten: ook hier weer kijken we naar de achtergrond van het dier. Wat past daarbij en wat zijn de voorkeuren van dit dier?

Leefwijze: heeft het dier een dag/nachtritme? Krijgt hij de kans om zich aan alle dagelijkse activiteiten om hem heen te onttrekken? Krijgt hij rust genoeg of zijn er altijd activiteiten om hem heen?

Rode trotse kater Bliksem
Twee honden buiten op grasveld
Hondje op bankje buiten

De therapieën die we kunnen inzetten voor balansherstel

Fytotherapie: de inzet van kruiden om gezondheid te behouden en bij klachten is van alle tijden. Veel dieren zijn heel goed in staat om zelf te selecteren welke kruiden ze nodig hebben. Fytotherapie gebruikt vooral de fysieke delen van de plant.

Homeopathie: in tegenstelling tot Fytotherapie, worden bij homeopathie zowel plantaardige, dierlijke als minerale stoffen ingezet. Het homeopathisch middel dat wordt ingezet is een energetische verdunning die het zelfgenezend vermogen van het dier aanspreekt. Ook hier weer wordt gezocht naar een middel dat bij de totaliteit van het dier past om te zorgen dat het zelfgenezend vermogen wordt gestimuleerd.

Bachbloesems: bloesemtherapie valt net als Fyto- en Aromatherapie onder de planttherapieën. Ook deze therapie kijkt naar de totaliteit van het dier. De remedies die worden ingezet, zijn grotendeels afkomstig van bloesems van planten en bomen. Bloesemenergieën worden afgegeven aan bronwater. De bloesems werken indirect op disbalans van gedrag, emoties en andere gemoedstoestanden van een dier.

Essentiële oliën: wordt ook wel aromatherapie genoemd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de essentie (de kernkracht) van een plant. Alle voor dieren in te zetten oliën moeten van zeer hoge, pure kwaliteit zijn. Ook bij deze therapie kunnen dieren goed aangeven welke olie ze kan helpen. Inzet van aromatherapie is ook nu weer afhankelijk van de totaliteit van het dier.

Andere natuurgeneeskundige ondersteuning

Celzouten: celzouten zijn verwreven mineraalverbindingen. Deze therapie heeft als doel om tekorten hieraan in het lichaam aan te vullen. Tekorten kunnen we meten met bepaalde meetapparatuur.
Opname gebeurt direct op celniveau. Hiermee brengen we balans in de celstofwisseling.

Energetisch: Alles bestaat uit trillingen. Ook alle organen hebben een eigen trilling ten opzichte van elkaar. Met een Biotensor vangen we elke trilling op en meten we de onderlinge verschillen. De biotensor meet ook of bepaalde lichaamsfuncties of organen versterkt of verzwakt zijn en of er vitaminen/mineralentekorten zijn. Emotionele blokkades en blokkades in het onderbewustzijn kunnen ook met de biotensor worden vastgesteld.