Skip to content

Dier Natuurlijk Gezond

Natuurgeneeskundige therapie voor dieren

Intake

Intake

Voor we een dier behandelen, is het belangrijk om goed inzicht te krijgen in het dier. Daarvoor is een goede intake nodig.

Een eerste consult neemt daarom ruim een uur in beslag. De intake bestaat uit een vraaggesprek en een fysiek onderzoek. Voorafgaand aan dit consult krijgt u een vragenformulier toegestuurd. Dit stuurt u vier werkdagen van tevoren ingevuld retour. Aan de hand van het consult en de door u opgegeven informatie op het formulier volgt een conclusie/diagnose en wordt een behandelplan gemaakt. Dat plan nemen we samen door op herkenbaarheid en haalbaarheid. De ingezette therapiekeuze is mede afhankelijk van het dier, de klacht en zijn oorzaak en zijn leefomstandigheden.

 

Kalfje in stal op stro
Poes op bankstel
Bulldog puppy in keuken

Hoe meten we de gezondheid van uw huisdier?

De biotensor is een meet- en testinstrument dat in de natuurgeneeskunde gebruikt wordt voor onder andere het energetisch testen van middelen en toestanden.

Uitgangspunt hierbij is dat alles op aarde zijn eigen trilling heeft. Organen hebben allemaal een eigen trilling. Die neemt de biotensor waar en dit wordt weergegeven in beweging. De meting geeft een indicatie of een bepaald middel/voedingstof wel geschikt is voor het dier.